อ่านรายงานวิเคราะห์ PESTEL

อ่านรายงานยี่สิบห้าวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี กฎหมาย และสิ่งแวดล้อม (PESTEL) ที่จำเป็นสำหรับความเข้าใจเมื่อต้องการประกอบกิจการธุรกิจในประเทศไทย ณ วันนี้ รายงานเขียนโดยนครินทร์ พรหมตัน ระดับบัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟลอริดาแอตแลนติก

ไม่สามารถดูได้บนอุปกรณ์มือถือ

สรุปย่อภาพรวมของการวิเคราะห์ PESTEL

ขอบคุณที่ให้ความสนใจ

ดาวน์โหลดไฟล์

ติดต่อ นครินทร์ พรหมตัน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม


 
สวัสดี นครินทร์,